Likovno društvo »Solinar« »Solinar«

Likovno društvo »Solinar«  je zaživelo 24.12.1993 v Piranu  ob prazničnem druženju peščice zanesenjakov.  Za prvega predsednika je bil izbran Atilio Radojkovič,od leta 2000 dalje ga vodi predsednica Jasna Bušič.
 
Smo likovni samorastniki. Enkrat tedensko, ponavadi v ponedeljek, se zberemo v prostorih društva, v galeriji »Impresije« na Fornačah, kjer svoj čas posvečamo izobraževanju in spremljanju aktualnosti na likovnem področju. Skupaj obravnavamo in ocenjujemo naša dela, se medsebojno dopolnjujemo in vzpodbujamo samokritičnost vsakega od nas.
 
Odmaknjenost galerije na Fornačah od mestnega vrveža je kot otok, na katerem negujemo svojo likovno govorico v nekoliko počasnejšem ritmu, vendar prav v tem najdemo pozitivno vzdušje za medsebojno sožitje in  razvijanje svojega likovnega poslanstva. Realistično – naturalistično podajanje motivov, ki nam je najbližje, ni lahko, saj so napake pri takem podajanju slikarske snovi hitro opazne. Rast kvalitete pri vsakem od nas niha a vendar skozi leta ustvarjanja raste in je vidna šele po nekaj letih, ko preletimo kataloge, ki so izdani ob  vsakoletnih razstavah. Likovni cilj je za večino članov še vedno v mejah realizma, vendar iz slik veje globina in intenzivnost ter volja predstaviti obiskovalcu svoj pogled na življenje. Želja mnogokrat ne zmore premostiti težave, ki jo pri ustvarjanju slike pred slikarja postavlja njegova slikarska (ne)spretnost. Naše slike so v bistvu skupinsko delo ljubiteljev umetnosti, naš oddih in sprostitev. Z njimi  podajamo naš način razmišljanja in pogled na življenje in na nek način tudi svoje kljubovanje današnji stvarnosti, v kateri vladajo mediji, denar in neizprosna dirka za preživetjem. 
 
Odločilno vlogo pri našem delu imajo mentorji:akademski slikarji in likovni pedagogi, ki nas spremljajo skozi  leta obstoja našega likovnega društva in s svojim znanjem  bogatijo in usmerjajo naše ustvarjanje. Med  tedenskimi likovnimi delavnicami se pod njihovim vodstvom  izobražujemo in širimo svoje poznavanje  sodobnega dogajanja v svetovni kot tudi v sodobni slovenski likovni umetnosti, nekaj zadnjih let  se trudimo razumeti tudi  novomedijske smeri, ki nam jih prinaša čas v katerem živimo.                                                                                                                                                                                                               
 
Naša prva mentorica je bila akademska slikarka France Aleksandra, ki nam je odkrila do tedaj nepoznani skrivnostni svet  barv, poleg tega smo se z njo prvič preizkusili v risanju človeškega telesa. Leta 1996 je mentorstvo prevzel akademski slikar Andrej Trobentar.  Nadaljevali smo s študijem akta in junija 1998 postavili v Avditoriju Portorož  razstavo  aktov  v naravni velikosti. 
 
Naše delo so vodili še akademski slikar in kipar Jože Pohlen,  arhitekt in slikar Teo Tavželj, arhitektka in akademska slikarka Majda Skrinar,  slikar Marjan Miklavec,  slikar – grafik Marjan Motoh, akademski slikar Giani Lalloshi, akademska slikarka Joni Zakonjšek, akademski slikar Milan Todič, akademski slikar Simon Bolčič, akademski slikar Aleš Sedmak, likovna pedagoginja Liliana Stipanov. Od septembra 2018 je naša mentorica  profesorica likovne umetnosti Ksenija Pfeifer, ki nam s predavanji in z delom v delavnicah posreduje veščine umetniškega  ustvarjanja tudi na področjih, ki se jih le redko lotevamo, vključno z eno od najstarejših disciplin : kiparstvom.
 
Od leta 1998 dalje se vsako leto v maju ali juniju za teden dni odpravimo v likovno kolonijo na vsakokrat drugo, skrbno izbrano lokacijo doma ali v tujini.  Naše likovno ustvarjanje tudi v koloniji  vodi mentor, svoja dela pa takoj po povratku za mesec dni postavimo na ogled v galeriji »Impresije« .
 
Vsako leto priredimo še po eno tematsko  in zaključno razstavo v mesecu decembru. Te razstave predstavljajo pregled celoletnega dela naših članov pod vodstvom vsakokratnega mentorja.  Na področju našega ustvarjanja sta prisotna tudi kiparstvo in fotografija, vendar prevladuje slikarstvo.
 
Večjo prepoznavnost dosegamo od leta 2001, odkar  smo člani Zveze Likovnih Društev Slovenije (ZLDS ), s sedežem v Trbovljah, ki združuje okoli 30 likovnih društev in ima preko 1000 članov.  Zveza vsako leto organizira tematsko zasnovana tekmovanja na raznih likovnih področjih in sicer: osnovne tehnike, grafika, klasično slikarstvo, sodobno slikarstvo, fotografija  in kiparstvo. Tekmovanja potekajo v okviru projekta »Zlata paleta«. Na  razstave se uvrstjo samo res kvalitetna dela na državnem nivoju, ki jih izbere strokovna žirija.                                                                                                                        
                                                                                                                        
Odkar sodelujemo na razstavah »Zlate palete« se uvrščamo med deset najuspešnejših društev. Naša bera so  pridobljene palete, certifikati in priznanja s katerimi  potrjujemo kvaliteten in ustvarjalen likovni pristop do razpisane teme v primerjavi z drugimi društvi. Še posebej smo ponosni na našega člana Ruzzier Giulia, ki nas nekaj zadnjih let razveseljuje s paletami zlatega, stebrnega ali bronastega leska in s certifikati za kvalitetna dela v različnih tehnikah na – vsako leto drugačne - razpisane teme. Vsak posamezni ali skupinski uspeh nam daje moč, energijo in smozavest, da ves čas nadgrajujemo že osvojena likovna znanja.
Poleg tekmovanj za »Zlato paleto« kot društvo sodelujemo na dnevih Kulture v Piranu, posamezni člani se udeležujejo tudi  medobmočnih likovnih dogodkov, ki jih organizira Javni sklad Slovenije za kulturne dejavnosti in  raznih extemporev v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji, kjer so nekateri že prejeli nagrade in priznanja. 
 
Na povabilo Združenja obalnih kreativcev OK smo  v letih 2015 in 2016 sodelovali na razstavah  plakatov v Monfortu. Nekateri od njih še kljubujejo zobu časa in so  na ogled na kamnitem zidu parka v neposredni bližini naše galerije »Impresije«. Lahko si jih  ogledate, če se sprehodite skozi Fornače  med Bernardinom in Piranom.  
 
Redno se izpopolnjujemo z obiski likovnih razstav in sejmov v okolju kjer živimo. 
 
ZKD Karol Pahor, JSKD in Občina Piran naše društvo ves čas finančno podpirajo in na ta način omogočajo naš obstoj in delovanje,  mi  pa prispevamo k bogatenju kulturne dediščine in h kulturnemu utripu  Obale in Pirana tako, da organiziramo razstave v naši galeriji in po naših najboljših močeh sodelujemo ob vsakoletnih kulturnih dogodkih Občine.
 
Tudi Luka Koper nas  v okviru vsakoletnega razpisa na temo »Živeti s pristaniščem« uvršča med prejemnike sponzorsko / donatorskih sredstev v skupini :  kultura.
 
Ponosni smo na prehojeno pot. Z vašimi predlogi, vprašanji  in pobudami se lahko obrnete  na predsednico našega društva gospo Jasno BUŠIČ. Skupaj bomo še boljši.
 
- LIKOVNO DRUŠTVO SOLINAR,  Prvomajski trg 2. , 6 330 PIRAN
- GALERIJA IMPRESIJE, Fornače 15, 6 330 PIRAN
- Predsednica društva : Jasna BUŠIČ, GSM  041 436 010
- www.drustvo-solinar.si                                                                                                                                                                   
                                                            
Piran, februar 2020.